Novinky
Doplnenie tovaru

Vážení zákazníci. Do eshopu boli pridané nové produkty ako napríklad: 1,5kg CO2 hasici prístroj - ideály do domácnosti; hasiace deky - obzvlášť pre gastoprvádzky; 10kg absorbent - využijú najmä domáci majstri. Napíšte nám, čo by...

viac
Zápis ORSR

Vážení zákazníci,  podarilo sa dotiahnúť zápis do živnostenského registra, činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie HP. Teším sa na spoluprácu.  

viac

Kontrola hasiacich

Úvod Kontrola hasiacich

 

Kontrola hasiacich prístrojov sa realizuje buď v sklade v Bretejovciach (po dohode), resp. priamo u zákazníka.

Hasiace prístroje nesmú byť staršie ako 40 rokov - CO2 a 20 rokov ostatné hasiace.

Z prístrojov sa musí dať odčítať rok výroby a výrobné číslo.

 

Čo sa kontroluje

 

Príloha č. 7
k vyhláške č. 347/2022 Z. z.


OBSAH KONTROLY HASIACEHO PRÍSTROJA


1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu
umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:


1.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
1.2. kontrolu kompletnosti,
1.3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
1.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
1.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
1.6. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
1.7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
1.8. umiestnenie plomby,
1.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
1.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorý nie je pod stálym tlakom
výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:


2.1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
2.2. kontrolu kompletnosti,
2.3. posúdenie kvality hasiacej látky,
2.4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
2.5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
2.6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
2.7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
2.8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
2.9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
2.10. kontrolu ovládacej armatúry,
2.11. kontrolu čistoty filtra,
2.12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
2.13. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
2.14. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
2.15. umiestnenie plomby,
2.16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o
vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
2.17. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:


3.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
3.2. kontrolu kompletnosti,
3.3. kontrolu hmotnosti prístroja,
3.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
3.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
3.6. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
3.7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
3.8. umiestnenie plomby,
3.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
3.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu
umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:


4.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
4.2. kontrolu kompletnosti,
4.3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
4.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
4.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
4.6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
4.7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
4.8. umiestnenie plomby,
4.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
4.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod stálym tlakom
výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:


5.1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
5.2. kontrolu kompletnosti,
5.3. posúdenie kvality hasiacej látky,
5.4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
5.5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
5.6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
5.7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
5.8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
5.9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
5.10. kontrolu ovládacej armatúry,
5.11. kontrolu čistoty filtra,
5.12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
5.13. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
5.14. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
5.15. umiestnenie plomby,
5.16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o
vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
5.17. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:


6.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
6.2. kontrolu kompletnosti,
6.3. kontrolu hmotnosti prístroja,
6.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
6.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
6.6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
6.7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania platnosti technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
6.8. umiestnenie plomby,
6.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
6.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

 

Kliknutím sa vám otvorí nové okno Certifikát overenia váhy

 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2023 © MIGASS