Novinky
Doplnenie tovaru

Vážení zákazníci. Do eshopu boli pridané nové produkty ako napríklad: 1,5kg CO2 hasici prístroj - ideály do domácnosti; hasiace deky - obzvlášť pre gastoprvádzky; 10kg absorbent - využijú najmä domáci majstri. Napíšte nám, čo by...

viac
Zápis ORSR

Vážení zákazníci,  podarilo sa dotiahnúť zápis do živnostenského registra, činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie HP. Teším sa na spoluprácu.  

viac

Kontrola HP

Úvod Hasiaca technikaKontrola HP

Kontrola HP

Kontrola hasiaceho prístroja 

Kód: KoHP
 
Dostupnosť: Na objednávku
Počet ks: 100 ks
Kúpou tohto produktu získate 5 bodov.
4,- €
Do košíka

Kontrola HP

Kontrolu HP prístrojov upresňuje vyhláška 719/2002 a od 1.1.2023 nová vyhláška 347/2022. 

 
§ 9 
Kontrola hasiacich prístrojov
 
(3)
Kontrola hasiaceho prístroja musí byť vykonaná najneskôr pred jeho nainštalovaním; to neplatí, ak od roku výroby alebo dátumu poslednej kontroly hasiaceho prístroja uplynie lehota kratšia ako 24 mesiacov, a ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, lehota kratšia ako 12 mesiacov.
(4)
Periodická kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykoná na nainštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť prenosný hasiaci prístroj nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota.
(5)
Periodická kontrola pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná na nainštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota; ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, periodická kontrola sa vykoná najmenej raz za 12 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj COnainštalovaný, nie je určená kratšia lehota.
(6)
O vykonaní kontroly hasiaceho prístroja podľa odsekov 3 až 5 a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby hasiaceho prístroja umiestni štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn, nádobe na výtlačný plyn a o popisnom označení hasiaceho prístroja.
 
 
 
 
 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2023 © MIGASS