Novinky
Nové služby - Servis CO2 cez Eshop

Vážení zákazníci, Do E-shopu sa pridali nové položky ohľadom naplnenia CO2 fliaš 1,5kg, 3,74kg a 6kg CO2. Po dohode si môžete službu zaplatiť kartou prostredníctvom e-shopu. Prajem Vám príjemné nakupovanie.

viac
Testovanie Elmag LoPo

Na stránke nižšie si môžete pozrieť test elektromagnetického ventila LoPo, s príkonom iba 0,78W.   http://www.migass.eu/co2-v-akvariu/elektromagneticky-ventil/

viac

Technik Požiarnej ochrany

Úvod Technik Požiarnej ochrany

Ako si objednať služby technika PO

Na základe emailovej objednávky sa dohodneme na vami požadovanej službe.

Základný hodinový poplatok je 15€ za každú začatú hodinu.

 


Školenie bežných zamestnancov (1x24 mesiacov + novoprijatý + externí) - cca 4 hodiny maximálne 20 osôb v skupine


 "Rozšírené" školenie (1x12 mesiacov) o vedúcich zamestnancov, pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, Protipožiarna hliadka pracoviska, Protipožiarna asistenčná hliadka, +bonus - praktické použitie CO2 (snehového) hasiaceho prístroja (1,5kg CO2)

- min. 6 hodín, písomný test +1€/osoba (max 20 osôb)

 


Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok: 1x12 mes. obyt.domy, 1x6 mes. administratívna činnosť, 1x3mes. v ostatných objektoch - 15€/hod. 

 


Vypracovanie dokumentácie - pož. poplachové smernice, pož.evakuačný plán, pož. poriadok pracoviska, pož. identifikačná karta - na základe obhliadky / dohodou

 


Služby je možné aj spájať napríklad školenie + kontrolu hasiacich, alebo preventívnu + školenie...

 


Doprava - Košice po KVP zdarma, inak 0,12€/km

 T e c h n i k p o ž i a r n e j o c h r a n y , š p e c i a l i s t a p o ž i a r n e j o c h r a n y a p r e v e n t i v á r
p o ž i a r n e j o c h r a n y  o b c e


Zákon 314/2001 Z. z.  § 9

 

(1) Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej
ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.


(2) Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom
technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:


a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
hliadok,
c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní
stavby,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 

 


 

   Každá vaša prevádzka je špecifická, preto je potrebné sa jej venovať individuálne.

Z pohľadu zákona 314/2001 by sme mohli prevádzky rozdeliť na: podnikajúce osoby (aj SZČO),

správcovia budov (spoločenstvá), vlastníci lesov (urbariát), obce (mestá), a nakoniec fyzické osoby.  

Jednotlivé povinosti si môžete pozrieť v zákone 314/2001, alebo na podstránkach: http://www.migass.eu/technik-po/

 

Školenie ochrany pred požiarmi


Rozsah školení popísaný v zákone a vyhláške je viac rozpísané http://www.migass.eu/technik-po/skolenie-po/ 

 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2023 © MIGASS