Novinky
Zabezpečenie HTTPS

Vážení zákazníci, stránku migass.sk sa podarilo zabezpečiť šifrovaním, takže aj napriek zvyšujúcej sa počítačovej kriminalite, ste u nás v bezpečí. Prajeme príjemné nakupovanie.

viac
Nové služby - Servis CO2 cez Eshop

Vážení zákazníci, Do E-shopu sa pridali nové položky ohľadom naplnenia CO2 fliaš 1,5kg, 3,74kg a 6kg CO2. Po dohode si môžete službu zaplatiť kartou prostredníctvom e-shopu. Prajem Vám príjemné nakupovanie.

viac

Revízie tl. nádob a hasiacich

Úvod Revízie tl. nádob a hasiacich

 

Revízie tlakových nádob, hasiacich prístrojov a poistných ventilov 

Cieľom kontrol nie je šikana vlastníka zariadenia, ale zabezpečenie bezpečnosti ako majiteľovi tak všetkým ostatným...

 

VYHLÁŠKA 508/2009 Z. z.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 

Na základe oprávnenia nižšie, je možné po dohode  zabezpečiť nasledovné služby:

 

Revízie tlakových nádob stabilných 

Revízie pojazdných hasiacich prístrojov (aj prenosných)

Kontrolu (nastavenie) poistných ventilov, bezpečnostného príslušenstva  


Čo je potrebné ...


1, Dokumentácia tlak. nádoby sprievodnú, prevádzkovú, certifikáty, osvedčenia

2, Doklady o kontrole a nastavení bezpečnostnho príslušenstva

2, Zo štítku tlakovej nádoby musí byť čitateľný rok výroby a výrobné číslo


Prehliadky a skúšky nádob (bod 5.1 STN 69 012)


   Na nádobách sa vykonávajú tieto prehliadkyy a skúšky:


a, prvá vonkajšia prehliadka

b, opakovaná vonkajšia prehliadka (prehliadka počas prevádzky)

c, vnútorná prehliadka

d, skúška tesnosti

e, tlaková skúška

Pri nádobách uložených v zemi alebo zasypaných sa vykoná prehliadka a skúška spôsobom, ktorý je uvedený v pokynoch na uvádzanie nádob do prevádzky.

 

Oprávnenie : 

 

Oprávnenie TI tlakové zariadenia

Oprávnenie TI tlakové zariadenia_2

 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2023 © MIGASS