Požiarna kniha

Úvod Hasiaca technikaPožiarna kniha

Požiarna kniha

Požiarna kniha 60 stranová

Kód: PoKn
 
Dostupnosť: skladom
Počet ks: 2 ks
Kúpou tohto produktu získate 6 bodov.
3,30 €
Do košíka

Požiarna kniha

§ 29
Požiarna kniha
(1) Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany
pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených
nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o
kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi. Záznam obsahuje dátum, označenie objektu,
zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie, navrhované opatrenia a podpis vedúceho
zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, ktorá vyhotovila záznam.

 

Hlavná požiarna kniha sa predkladá na kontrolu bez zbytočného odkladu, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo

jej zodpovednému zástupcovi, inak raz za šesť mesiacov.

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2024 © MIGASS